Collins12/15/2015

11908 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
1
hpd
Original
 
Dual FDOI & UO Ashburn, VA

21929 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
1
hpd
Original
9
Dual FDOI and UO Asheville, NC

31932 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
1
hcd
Original
 
Dual UO Beaumont, TX

41933 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
1
hpd
Original
 
Dual FDOI & UO Atlanta, GA

51985 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
1
hpd
Original
 
{DC}; Dual DC & UO Audubon, NJ; Raleigh not serviced

62093 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
1
hpd
Original
 
Dual FDOI & UO Raleigh, NC

72096 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
1
hpd
Original
 
Smokey Bear and Friends

82096 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
2
hpd
Original
 
Fire Storm

92128 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
1
hpd
Original
43
with 2124

102264 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
1
hpd
Original
 
 

112347 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
1
hpd
Original
 
Dual FDOI & UO BFF Station Philadelphia PA

122471 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
1
hpd
Original
 
UO Pompano Beach, FL Lighthouse Point Branch

13..2713 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
1
hpd
Original
100
 

142789 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
1
hpd
Original
 
 

153331 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
1
hpd
Original
 
 

163444 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
1
hpd
Original
 
 

173593 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
1
hpd
Original
 
 

183629 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
1
hpd
Original
 
 

19..3640 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
1
hpd
Original
 
Cachet is of a steamer, not fire truck

203783 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
1
hpd
Original
 
{NC}; bullseye cancel only

21..3788 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
1
hpd
Original
 
 

224228 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
1
hpd
Original
 
EMT and Fire Fighter

234310 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
1
hpd
Original
 
 

244311 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
1
hpd
Original
 
NY

25..4705 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
1
hpd
Original
 
 

26NC8 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
1
hpd
Original
 
Millford; Raleigh, NC

27NC9 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
1
hpd
Original
 
Millford Duck; Raleigh, NC

28NC10 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
1
hpd
Original
 
 

29NC11 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
1
hpd
Original
 
 

30NC12 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
1
hpd
Original
 
 

31NC13 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
1
hpd
Original
 
 

32NC14 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
1
hpd
Original
150
 

33NC15 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
1
hpd
Original
 
 

34UX132 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
1
hpd
Original
 
 

35UX133 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
1
hpd
Original