BGC12/15/2015

1..3331 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
1
 
Original
 
Medal of Honor - Army

23331 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
2
 
Original
 
Medal of Honor - Navy

33444 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
1
 
Original
 
 

43444 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
2
 
Original
 
 

53444 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
3
 
Original
 
 

63444 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
4
 
Original
 
 

73444 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
5
 
Original
 
 

83549 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
1
hfd pci
Original
 
{3549}

93549 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
2
hfd pci
Original
 
{3549b}

103549 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
3
hfd pci
Original
 
{3550}

113549 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
4
 
Original
 
{3549,3549b}

123549 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
5
 
Original
 
{3549b}

133549 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
6
 
Original
 
{3549b}

14..3593 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
1
 
Original
 
Capitol & Map, Raleigh NC

15..3593 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
2
 
Original
 
Capitol & Basketball, New York NY

16..3728 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
1
 
Original
 
NY

17..3783 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
1
 
Original
 
{NC}; All-over Purple Print

183783  C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
1
 
Original
 
{OH}; All-over Purple Print

193783 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
2
pcl
Original
 
{NC}; Oversized envelope

20..3783 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
2
pcl
Original
 
{OH}; Oversized envelope

213783 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
3
 
Original
 
{OH}

224310 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
1
 
Original
 
 

234311 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
1
 
Original
 
NY

24..B2 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
1
hfd pci
Original
 
Various NY area fire stations

25..B2 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
2
hfd pci
Original
 
Various NY area fire stations

26..B2 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
3
hfd pci
Original
 
Various NY area fire stations

27..B2 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
4
hfd pci
Original
 
Various NY area fire stations

28..B2 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
5
hfd pci
Original
 
Various NY area fire stations

29..B2 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
6
hfd pci
Original
 
Various NY area fire stations

30..B2 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
7
hfd pci
Original
 
Various NY area fire stations

31..B2 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
8
hfd pci
Original
 
Various NY area fire stations

32..B2 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
9
hfd pci
Original
 
Various NY area fire stations

33..B2 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
10
hfd pci
Original
 
Various NY area fire stations

34..B2 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
11
hfd pci
Original
 
Various NY area fire stations

35..B2 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
12
hfd pci
Original
 
Various NY area fire stations

36..B2 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
13
hfd pci
Original
 
Various NY area fire stations

37..B2 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
14
hfd pci
Original
 
Various NY area fire stations

38B2 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
15
 
Original
 
Dual NY Bullseye FDOI and NY, NY 09-11-2002 1st Anniversary cancel